Reklamační protokol

Stáhnout můžete zde Reklamační protokol

 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL 

(vyplní zákazník)
Firma/jméno a adresa kupujícího:

 

 

IČ:
(a DIČ)

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:
(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

 


Kontaktní osoba:

Telefon/fax:

Mobil:

E-mail:

Poznámky:

Reklamované zboží:


Datum nákupu:
(Datum vystavení faktury)

Číslo faktury:


Podrobný popis závady:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh způsobu řešení reklamace:

 

 

 

 

 

1. Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.
2. Při zasílání zboží je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení.

 

 

 

 


Datum: __________________ Podpis kupujícího: _______________________________________
(vyplní prodávající)
Datum přijetí reklamace:

 

Reklamaci vyřizuje:

 

Vyjádření prodejce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: __________________ Podpis prodejce: _________________________________________