Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy - stáhnout ZDE)

 

Odstoupení od smlouvy

- Adresát: BYDLENÍ JE HRAČKA s.r.o.

               Těšany 170

                66454

                e-mail: info@ydlenijehracka.cz

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží/o poskytnutí těchto služeb (*):

 

 

 

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

 

 

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

 

 

 

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

 

 

- Datum

 

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán na listině)

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.