Día de Los Muertos - mexický Den mrtvých

Día de los Muertos, u nás známý jako Den mrtvých, je mexický svátek, během kterého lidé oslavují návrat duší zesnulých, jedí, pijí a baví se. Dětské duše vstupují do našeho světa 31. října, zatímco duše dospělých až 2. listopadu, proto se oslavy rozpínají na několik dní.

Tento svátek vznikl již přibližně 3.000 let zpátky. Aztékové spolu s ostatními kmeny viděli smrt jakožto všudypřítomnou součást života. Po smrti měla duše odejít do Země mrtvých, jinak nazývanou Chicunamictlán. Zde si musela duše projít několik let trvající zkouškou sestávající z devíti částí. Až po jejím dokončení přešla do Miktlánu, místa posledního odpočinku. Během rituálů, které se tehdy odehrávaly v srpnu, nosili lidé na pomníky jídlo, pití či různé nástroje, aby nebožtíkům v této strastiplné cestě pomohli.

Byť tento den hodně lidí zjednodušuje popisem: "Je to prostě Mexický Halloween," nelze říci, že by se jednalo o pravdu. Tyto dva svátky sice mají pár společných aspektů (jako například nošení kostýmů), ovšem zde veškerá podobnost končí. Zatímco při Halloweenu se věří, že hranice mezi světem života a smrti zmizí, během Día de los Muertos duše nebožtíků přichází i mezi nás živé. Společně s námi tančí, zpívají, tráví s námi večery. Na oplátku jim to vracíme jídlem a pitím či fotkami na oltářích.

Nejvýraznějšími prvky Día de los Muertos jsou kostry a lebky, jejichž symboly vidíme všude, ať už jde o výzdobu, kostýmy či make-up. Lidé dokonce jedí cukroví těchto tvarů.
Odkud se to vzalo? Začalo to u ilustrátora Josého Guadalupeho Posady, který tvořil karikatury s lebkami a kostlivci za účelem zesměšnění politiků. Jeho nejznámějším výtvorem je obraz s názvem La Calavera Catrina, který vyobrazuje ženskou kostru v šatech a make-upu. Mělo se jednat o vtip týkající se Mexičanů, kteří si přivlastňovali čím dál tím více evropských obyčejů, ovšem nakonec se stalo toto dílo tak oblíbeným, že se z části změnilo v další symbol Dne Mrtvých.

Teprve v osmdesátých letech minulého století se tyto oslavy rozšířily do měst. Roku 2008 zařadilo UNESCO svátek Día de los Muertos na seznam nehmotných složek kulturního bohatství. Od té doby tento svátek nabíral na popularitě, až byl zařazen i do filmů jako je kupříkladu James Bond: Spectre či Coco. Lidé si tyto oslavy oblíbili převážně díky pozitivnímu pohledu na smrt, vybarvující ji jakožto přirozenou složku života.

Tak tedy Feliz día de los Muertos! Běžte si teď pořádně zapařit s vašimi prarodiči, než zase na rok zmizí!